Når døden er tæt på

 

Når døden er tæt på
– et individuelt terapeutisk forløb eller et familieforløb

Når vi selv, nære familiemedlemmer eller venner bliver ramt af livstruende sygdom, ulykker eller lignende, kan det være svært og smertefuldt at tale om døden. Det gør ondt at tænke på “et farvel”, uanset om det er i den nærmeste fremtid eller om mange år.

Døden & kærligheden

Ofte hører jeg mennesker fortælle, at vi må fokusere på det positive og livgivende. At tiden er for kort til at fokusere på det, der gør ondt. Jeg oplever, at det er lige omvendt.
Vi skal selvfølgelig have fokus på alle de positive og opløftende ting. Men vi må ikke lukke øjnene for alt det, der er så smertefuldt. Smerten forsvinder ikke, ved at vi ikke taler om den. Tværtimod. Vi bliver vi bare endnu mere ensomme i en i forvejen svær proces.
Både i mit eget liv og i mit faglige virke som sygeplejerske og psykoterapeut, har jeg de sidste 15 år været helt tæt på mange døende og deres pårørende. Det har bekræftet mig i, at det at forholde til “et farvel” også rummer muligheden for at komme i direkte forbindelse med kærligheden og livets mange dejlige stunder. Jeg oplever, at smerten kan være med til at åbne vores hjerter, åbne for lukkede hjerterum, som længes efter at blive set og hørt. Min erfaring er også, at det kan være smertefuldt at åbne et måske lukket og såret hjerte, og at det kan være det, der ubevidst kan føre til, at vi helst ikke vil tale om døden. Men hvis vi – sammen – tør tage livtag med alt det, der opstår i kølvandet på en livstruende situation, så danser vi med både livet og døden på én gang. Så er vi i ægte kontakt, og så bliver glæden også så meget større og så meget mere healende.

Livet kan opstå i skyggen af døden

Så det at tale om døden og hvad der følger med, kan blive til den mest livgivende proces, og kan paradoksalt nok give plads til livet i os. Vi må forholde os til døden, før vi kan leve – og livet opstår gennem denne kontakt. 
Det kan måske lyde lidt abstrakt, men det er virkeligheden. 
Det er også her, tæt på døden, at vi kan mærke, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt i vores liv. Livet og dem, vi elsker, er ofte en selvfølgelighed. En værdi, vi tager for givet og ikke rigtig tænker over, før døden står for døren. Og JA, vi kan komme til at opleve livet som gave selv, når døden er tæt på, hvis vi tør forholde os til den. Døden minder os om livet, kærligheden, alle de skønne timer og stunder, vi har haft sammen med vores nære. 

Hvad jeg kan hjælpe med

Det kan være svært at tage “hul” på disse samtaler. Også de positive af slagsen.
Det kræver mod!
Det er her, jeg kan komme ind i jeres familie og hjælpe med at tage hul på de svære samtaler og praktiske ting. Det kan være, vi begynder med dig, som er ramt af den livstruende sygdom, og hvis det føles rigtigt for dig – og din familie – kan jeg også støtte og hjælpe hele familien.
Et andet aspekt ved en persons nærtstående død, er også de mange praktiske gøremål, der kan være svære at overskue, uanset om man er den, der er syg eller den pårørende. Det kan være en stor lettelse for alle parter at få støtte til praktiske gøremål, som for eksempel kan være:
Få skrevet breve til dem, der efterlades.
Planlægge sin rejse fra jorden.
Tilgive sig selv eller andre.
Finde frem til, hvad der er væsentligt at prioritere kraften på i den tid, der er tilbage.
Sætte ord på, hvad vores nære betyder for os og ikke mindst, hvad vi betyder for dem. Vi bliver alle glade og fyldt med kærlighed, når vi får at vide, hvilken betydning, vi har for dem, vi elsker.
Jeg tager altid udgangspunkt i dine og dine nærmestes behov og ønsker. Samtalerne kan foregå i jeres hjem, på hospice eller der hvor du/I er mod et transporttillæg.

Vi bliver nødt til at leve, før vi kan dø. Det er aldrig for sent, det kræver kun et lille bitte øjeblik.

Pris

Individuel terapi: 1 session 75 minutter, 1050 kr.
Familieforløb: 1 session 120 minutter, 1950 kr. 

 

Ring eller skriv til mig for en uforpligtende samtale.
2624 1128

Monica Winther